Copywriting | Místo pro Váš copywriting a PR články

CAT | Bydlení

Lis/14

13

Realizace zahrad

Zahrady jsou pro mnohé z nás obrovskou chloubou našeho bydlení a jsme velmi pyšní na to, jak krásně nám zahrada vzkvétá. Společnost Flora Bohemia, s.r.o. je firmou, která se již s letitou tradicí pohybuje v oboru zahradní architektura a její reference mluví za vše.

Návrhy zahrad a následně realizace zahrad jsou pro nás hlavní náplní činnosti a také proto jsou naše reference takové, jaké jsou. Samotná architektura zahrady nebývá tak často o finančních prostředcích, jako spíše o dobrém a trefném nápadu. Dodáme Vám návrhy zahrady v několika různých variantách. Styl zahrady by měl odpovídat domu a okolí. Navrhujeme i různé styly, a to ať už se jedná o moderní styl, orientální řešení nebo venkovský (rustikální) styl.

K realizaci zahrad patří i terénní úpravy, které taktéž zajistíme. V případě zájmu prohloubíme některá místa pro jezírko, ať už ke koupání či jako okrasné, zahradu prolemujeme šlapákovými cestami. Postavíme zahradní domek či pergolu, treláže nebo dětské hřiště, zkrátka vše, co si pod pojmem realizace zahrad můžete jen představit.

Zahradní architektura vytváří umělecká díla, která jsou živá a mění se v prostoru a čase. Využívá estetických principů k vytvoření koncepce zahrady. Návrhy zahrad patří k oborům lidské činnosti, který se snaží uspořádat venkovní prostor podle určitých zásad. Zahradní architekt při tvorbě návrhu zahrady dbá na to, aby zahrada nepostrádala funkční hodnoty a zároveň působila jako estetický celek.

Využijte našich služeb a nechte si zrealizovat zahradu podle vašich snů a představ.

No tags Hide


Co má společného vlastník malé provozovny, bazénu či novostavby? Kdekdo chce najít levnou a efektivní možnost vytápění. Tím jsou určitě tepelná čerpadla. Tepelným čerpadlům přeje soudobé pátrání po alternativních zdrojích energie, stále četnější výskyt pojmu ekologie, i nemalé dotace na jejich provoz – Zelená úsporám. Jak je možné vysvětlit podstatu funkce tepelného čerpadla, pro koho je primárně určeno a jak je to s tou dotací?

Funguje to vůbec?

Oproti přímotopu je spotřeba elektrické energie u tepelných čerpadel zhruba třetinová. Díky speciální sazbě v délce 22 hodin ušetří jeho majitelé na spotřebě elektrické energie v domácnosti. Tyto parametry dělají z nákupu tepelného čerpadla tip pro dlouhodobou investici. Ta se zaplatí cca za 5 let, což s sebou přináší zhodnocení zhruba 20% ročně. Otázka tedy zní, funguje to vůbec? Ano.
Příkladem mohou být třeba mrazy roku 2006, v nichž čerpadla typu vzduch-voda pracovala i při mínus 19°C. Nutno však podotknout, že při těchto teplotách měla obecně čerpadla nižší výkon, než při teplotě kolem 0°C. Díky těmto skutečnostem i faktu, že ostatní zdroje tepla jako plyn a elektřina jsou nákladná, praktičnost a návratnost investice do tepelných čerpadel stále roste.

Typy čerpadel, jejich klady i zápory

Ke koupi běžně naleznete několik typů tepelných čerpadel. Každé z nich má svá specifika, výhody i nevýhody.

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

V tomto případě se získává teplo z vody, nejčastěji pak ze studny. Pro využití tohoto tepelného čerpadla jsou nutné minimálně dvě studny, kde jedna slouží jako čerpací a druhá jako vsakovací. Voda se přečerpává přes výparník z jedné studny do druhé. Tento typ čerpadel je doporučován hlavně v objektech s pravidelnou údržbou, jako jsou správní budovy či firmy. Teoreticky je tento typ čerpadel nejúčinnější, protože podzemní voda je ze všech přírodních zdrojů v zimě nejteplejší. Dosahuje cca 8°C.

Výhody tepelného čerpadla voda/voda:

 • rychlá návratnost
 • nízké náklady na pořízení
 • vysoká výhřevnost
 • Nevýhody tepelného čerpadla voda/voda:

 • vysoké nároky na kvalitu vody
 • většinou nevhodná lokalita pro realizaci
 • Jsou tepelná čerpadla opravdu tak ekologická?

  Ano. Výsledek plyne z porovnání emisí vzniklých v důsledku spotřeby elektřiny pro pohon tepelného čerpadla s emisemi vzniklými při spalování tuhých paliv. Od průměrného ročního topného faktoru dochází k jejich snížení. Díky tomu je možné na pořízení tepelných čerpadel čerpat i státní dotaci Zelená úsporám.

  Věnujte pozornost výběru specializované firmy

  Tepelná čerpadla u nás instaluje několik firem. Příkladem a zárukou kvalitní instalace, použití jen těch nejlepších dílů a zajištění bryskního servisu, může být společnost HOTJET CZ, s. r. o. Jedná se o ryze českou továrnu na tepelná čerpadla, využívající součástky z dílen jako Copeland Scroll, Danfoss, Siemens a dalších. Zárukou kvality je i fakt, že tepelná čerpadla HOTJET CZ prošla nezávislou a přísnou certifikací TUV SüdGroup.

  Zajistěte si některé z těchto podkladů pro návrh výkonu čerpadla: účty za energie, projekt objektu, projekt topení, výpočet tepelných ztrát, výpočet energetického štítku. Ujistěte se, že pro umístění čerpadla máte dostatečný energetický příkon, u novostavby je důležitý i snímek z katastrální mapy. Pokud vám dodavatel elektrické energie potvrdil, že získáte sazbu na tepelné čerpadlo, můžete se do samotné instalace pustit.

  Držíme palce při výběru toho nejvhodnějšího tepelného čerpadla.

  Zelená úsporám

  Ten kdo splní podmínky, může na pořízení tepelného čerpadla získat státní dotaci. Aktuální výše dotace pro rok 2014 a rodinné domy bez současného zateplení je u tepelných čerpadel vzduch-voda 60 000 Kč, země-voda 80 000 Kč a voda-voda 80 000 Kč. Dalším dotačním bonusem až 20 000 Kč je podpořeno současné zateplení domu.

  Tepelné čerpadlo země-voda

  V případě tohoto typu čerpadla je teplo předáváno ze země do nemrznoucí kapaliny o nízké teplotě varu. Ta putuje kolektorem ve velmi chladném stavu a zahřívá se geotermální energií z půdy o stálé teplotě zhruba 4°C. Kapalina se ohřevem změní na plyn a přichází do prvního výměníku. V elektricky napájeném kompresoru se plyn stlačí, čímž se výrazně zahřeje, a ve druhém výměníku získanou teplotu předá formou topení. Tím se sám ochladí, zkapalní, a vrací se zpět do země k ohřevu. Zemní kolektory tepelného čerpadla jsou buď horizontální nebo vertikální. Horizontální kolektor se ukládá do hloubky 1,5 až 2 m pod povrch země a je méně efektivní a vhodný pro menší výkony. Vertikální kolektor je uložený ve vrtu či vrtech hlubokých 50 až 200 m.

  Výhody tepelného čerpadla země-voda:

 • dlouhodobá životnost
 • velmi tichý chod
 • stálý topný výkon
 • Nevýhody tepelného čerpadlo země-voda:

 • vysoké investiční náklady
 • rozsáhlé pozemní práce
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda

  Tento systém obsahuje splitovou jednotku s ventilátorem, která je umístěna venku, a uvnitř tzv. hydrobox, sloužící k převodu tepla do topné vody. Značnou nevýhodou je závislost efektivity čerpadla na teplotě vzduchu. Současná zařízení pracují asi do -15°C, ale možné je nainstalovat do hydroboxu malý elektrokotel, který pomáhá při nižších teplotách dosáhnout požadované teploty vody. Bohužel tento typ tepelných čerpadel nedokáže pokrýt nároky na vytápění budovy celoročně. I přesto přináší velké finanční úspory. Tepelné čerpadlo vzduch-voda.

  Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda:

 • jednoduchá instalace
 • nízká cena
 • žádné pozemní práce
 • Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda:

 • nízký výkon při velmi nízkých teplotách
 • hlučnost
 • Tepelné čerpadlo: vysvětlení pro nezasvěcené

  Ledničku má dnes doma asi každý. Princip jejího chlazení je obdobný jako princip ohřevu u tepelného čerpadla. Kompresorem je stlačena náplň čerpadla, což způsobí její zahřátí. Po zahřátí je přesunuta do topného okruhu. Díky tomuto v principu jednoduchému postupu známému již dobrých sto let, je v součané době tepelné čerpadlo výhodným a moderním typem topení. Nemusíte do něj přikládat, neprodukuje žádné emise, je bezobslužné. V případě jeho využití nehrozí výbuch, požár, ani jedovaté zplodiny.

  No tags Hide

  Před dobou garáží byly budovy, které sloužily k úschově kočárů a nákladních vozů. A sloužily dobře. Nejkrásnější domy měly pěknou navrženou budovu tak, aby se hodila k domu a dotvářela ho. Důraz byl kladen na detaily a vrata byla nejprominentnějším doplňkem fasády. Takže garážová vrata byla druh umění.

  Garážová vrata nejsou výrobkem, který se rozhodnete jít koupit do supermarketu. Koupě by měla být řádně posouzena nejen pro finanční náročnost, ale hlavně proto, aby vrata byla váš spolehlivý pomocník, který funguje jako hodinky. Na vše je lepší zeptat se odborné firmy.

  Kvalitní garážová vrata jsou dlouhodobou investicí do vašeho domu. Právem se očekává, že největší pohybující se objekt ve vašem domě bude fungovat bezporuchově po dlouhou dobu. Bezpečnost a spolehlivost jsou důležité. Požadujete-li firmu, která nejenže vytváří bezpečná a spolehlivá garážová vrata, ale bude v budoucnu provádět i pravidelnou údržbu a opravy, zvolte společnost Olymps Door, která získala od roku 1991 více než 100.000 spokojených zákazníků v České republice, Slovensku, Maďarsku a dalších evropských zemích. Naše rozsáhlá síť prodejců (mnoho z prodejců spolupráci s námi spolupracuje více než 10 let) a téměř 100 zaměstnanců jsou připraveni Vás obsloužit.

  Při výběru garážových vrat se vyplatí spolehnout se na odborníka, protože jste pravděpodobně nikdy nenakupovali garážová vrata. Výběr správných dveří může být pro Vás složitý. Existuje mnoho různých typů garážových vrat, v nichž není na první pohled žádný viditelný rozdíl. Víme, že stavba nebo rekonstrukce domu je nekonečný příběh možností a voleb. Na našich stránkách naleznete sedmikrokový návrhář dveří, který Vám zjednoduší proces výběru vrat.

  Při výběru garážových vrat se musíte jako zákazník rozhodnout, jak chcete investovat. Ekonomicky nejúspornější modely jsou bez izolace, lepší variantou jsou samozřejmě tepelně izolované dveře s účinnou izolací. Podobně si můžete vybrat i barvu dveří. Nejlevnější barvou je bílá, pak hnědá a jsme schopni zabezpečit i dveře s RAL barvou.

  Více informací o možnostech včetně návrháře dveří naleznete na našich stránkách.

  No tags Hide

  Úno/14

  21

  Šatny

  Šatny

  Indeco je synonymem nábytku na míru a jejich produkty se specializují především na vestavěné skříně a kuchyně na míru. Tato společnost je na českém trhu téměř dvacet let, což je zárukou kvalitního zboží i servisu. Pokud řešíte problém s úložným prostorem nebo uspořádáním místa v obýváku, kuchyni či dětském pokoji, Indeco vám nabízí jednoduché řešení. Šatní skříně, vestavěné skříně, skříně na míru a celé šatny vám ušetří prostor a umožní uspořádat si věci tak, abyste je měli vždy po ruce, aniž by vám překáželi. Vedle nábytku určeného pro obývací prostory najdete v nabídce firmy Indeco i kuchyně na míru. Ať už potřebujete ušetřit prostor v garsoniéře, vyplnit nevyužívané výklenky ve vašem bytě nebo máte požadavky na atypicky řešený kuchyňský prostor, z nabídky Indeco si vždy vyberete. Kuchyně, šatny i vestavné skříně jsou všechny vyrobeny z kvalitních materiálů v barevných variantách dle vaší volby a vkusu. Kromě nábytku na míru nabízí Indeco také interiérové dveře a doplňky. V nabídce naleznete bohatý výběr vnitřních i venkovních dveří a nábytkového kování. V oblasti nábytku se Indeco neomezuje jen na vestavěné skříně, ale i další nábytek jako jsou psací stoly, komody, knihovny botníky a další. Nově naleznete v nabídce firmy Indeco Virtuální Designové studio (VDS), kde si může ve skutečných velikostech a v trojrozměrné digitalizaci vyzkoušet podobu své nové kuchyně na míru. Naleznete zde například spoustu barevných i materiálových variant, díky nimž bude kuchyňská linka dokonale ladit s vaším stávajícím interiérem. Pokud si zařizujete nový byt, rodinný domek, chcete vybavit kancelář, hotel, školu nebo další prostory, rekonstruujete nebo chcete oživit svůj domov přesně podle vašich představ, Indeco je tou správnou volbou. Z jejich nabídky kvalitních materiálů, standardních i netradičních barev a zajímavého designu si vyberou i ti nejnáročnější.

  No tags Hide

  Střechy Vrňata & Žačik – pokrývačské práce

  Střechy Praha Vrňata & Žáčik – pokrývačské práce zvládnuté na jedničku
  Stavíte dům a vrtá vám hlavou, jaká střecha pro vás bude ta nejlepší? Čeká vaše obydlí rekonstrukce střechy a přemýšlíte, které firmě svěřit takto důležitý úkol? Kvalitní střechy jsou jedním z nejvíce klíčových aspektů vašeho bydlení – jejich technické zpracování by tudíž mělo být nekompromisně dokonalé a provedené rukama zkušených profesionálů. Hledáte proto zkušenou a časem prověřenou společnost vyrábějící perfektní střechy nejen v městě Praha?

  Rekonstrukce střechy Praha Vrňata & Žáčik – nejkvalitnější materiály

  Mnohokrát oceněná firma Vrňata & Žačik je zde k vašim službám a nabízí vám mistrně zvládnuté pokrývačské práce všeho druhu. Konstrukce i rekonstrukce střechy Praha, pravidelné kontroly stavu, případné drobné opravy, zhotovení stylové nadkrokevní izolace i špičková poradenská činnost – střechy Praha Vrňata & Žačik nezapomínají ani na tu sebemenší drobnost. Jsou zde, aby střechy spolehlivě chránily nejen vás, ale i příští generace.
  Střechy Praha za sebou zanechávají pouze výsledky, které jsou skutečně poctivě zpracovány a k jejich zhotovení byly využity výhradně kvalitní, estetické a ověřené materiály. Pokud na rekonstrukce střechy ve městě Praha přizvete firmu Vrňata & Žačik, váš dům bude nejen skvěle chráněn proti UV záření, kyselým dešťům i dalším nepříznivým povětrnostním vlivům – bude navíc vypadat úžasně.

  Střechy Praha Vrňata & Žáčik – pokrývačské práce podle nejnovějších norem i trendů

  Střechy Vrňata & Žáčik vám přináší pokrývačské práce ve městě Praha, které vám garantují modernost i inovativní řešení v souladu s normami pracovních postupů i materiálů. Všichni zaměstnanci jsou profesionální a patřičně vyškoleni ve všech normách a trendech v oboru. Zároveň je však dbáno i na stylovost střech – rekonstrukce střechy Praha vám s přehledem zajistí šetrnou opravu vikýřů, ozdobného krytí i jiných architektonických prvků.

  No tags Hide

  V našem eshopu naleznete vše potřebné pro malování, fasády, laky apod., a to za velmi výhodné ceny. Najdete-li jinde nižší cenu za barvy, nářadí a míchání barev, půjdeme pod ní, třeba až na úroveň našeho nákupu.

  Pokud malujete, zcela jistě budete potřebovat kvalitní barvy pro vymalování. Na byt, dům či jiný prostor. Barvy i další potřeby pro malíře naleznete na našich stránkách. V rámci sortimentu nabízíme i barvy na střechy, fasády, barvy pro nátěry dveří, oken nebo podlahy.

  A ptáte-li se na primalex? Primalex je klasická kvalitní česká barva vyráběna v několika variantách – Primalex Polar, Standart, Plus, Fortissimo, Malvena a další. Vzhledem k domácímu výrobci je vše za rozumnou cenu. Barvy prodáváme bílé i natónované. Míchání a tónování barev provádíme na speciálním moderním kolorovacích automatu.

  Náš eshop i kamenný obchod v Praze Vám dodá vše z klasické nabídky „barvy laky“. Další oblíbenou značkou jsou barvy Dulux, které jsou velmi kvalitní. Dulux jsou určeny jak do interiérů, tak i exteriéru. Jako fasádní barvy patří mezi jedny z nejkvalitnějších. Jedná se o zahraniční anglické barvy nejvyšší kvality. Tyto barvy prodáváme jak bílé, tak tónované v tisících odstínech.

  Velmi navštěvovanou sekcí eshopu jsou i fasádní barvy  – nabízíme fasádní barvy s výbornou kryvostí, vysokou bělostí, ale i tónované na tónovacích automatech. Všechny nabízené fasádní barvy jsou odolné proti povětrnostním vlivům. Kontaktujte nás a zastavte se u nás v prodejně nebo si nechte zboží donést.

  No tags Hide

  Older posts >>

  Find it!

  Theme Design by devolux.org

  Tag Cloud